Şirketler Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize şirketlerinin kuruluş aşamalarından tasfiye süreçlerinin tamamlanmasına değin yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra dava ve takiplerinin temsilleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Kurumsal danışmanlık ve yönetimle ilgili her türlü hukuki konuda müvekkillerimizle sıkı ve yoğun bir işbirliği içerisinde olup ticari ve hukuki gereksinimlerine göre şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme faaliyetini yürütmekteyiz.

Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak şirketler hukuku kapsamında dava takibi ve temsili hizmetimizin yanı sıra vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerimizin bir kısmı aşağıdaki şekildedir.

Şirket birleşme ve devralmaları,

Ortak Girişim türlerinin uygulanması,

Ortaklık sözleşmeleri

Şirketten çıkma, ayrılma, hisse devri sözleşmeleri

Şirket genel kurulu ve toplantılarının düzenlenmesi,

Şirket ana sözleşmesinin oluşturulması,

Şirket ve şube kuruluşu, ticaret sicil gazetesinde ilan ve tescil sürecinin takip edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk ve görevlerinin hazırlanması, davalarda takip ve temsil edilmesi,

Her türlü şirket sözleşmesinin hazırlanması, müzakeresi, tadili ve sonlandırılması

Tüm diğer şirket işlemleri ve mail üzerinden ya da toplantılar düzenlenerek hukuki konularda danışmanlık hizmetinin gerçekleştirilmesidir.