Makaleler

 
15 Mayıs 2021

27 Mayıs 1960 Darbesi Mağdur ve Mirasçılarına Maddi ve Manevi Tazminat İçin Son Gün 24Mayıs 2021

24.02.2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete ile 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe […]
2 Mart 2021
ELEKTRONİK DEFTER

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI

6102 sayılı TTK’nın 82/7. maddesine göre tacirin saklama yükümlü olduğu defter ve […]
1 Mart 2021
KENTSEL DÖNÜŞÜM İZMİR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN İLK SATIŞLARINDA HARÇ İADESİ

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu ve […]
24 Şubat 2021
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

FRANCHİSE SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Franchise sözleşmesi, franchise alanın (franchisee), franchise verene (franchisor) ödemeyi üstlendiği bir bedel […]
2 Temmuz 2020
YAPI KAYIT BELGESİ

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE DAVA AÇMA SÜRECİ

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt […]
23 Haziran 2020

01.07.2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

818 sayılı mülga borçlar kanunumuz,11.01.2001 tarihinde 6098 sayılı yasa ile değişmiş ve […]
17 Haziran 2020
İzmir kentsel dönüşüm avukatı

SİTELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

6306 Sayılı kanun ve uygulama yönetmelikleri uyarıca sitelerde kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması […]
21 Nisan 2020

COVİD-19 (CORONAVİRÜS) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİNİN KİRA ÖDEME BORCU

Covid-19 bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olup ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde […]
23 Ocak 2020
şirket avukatı

ORTAKLARIN ŞAHSİ ALACAKLILARI ŞİRKETTEN HAKLARINI ALABİLİR Mİ?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku değişen kanun hükümleri ve Yargıtay içtihatları eşliğinde […]
12 Aralık 2019
YASAL ÖNALIM HAKKI

PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZLARDA YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI

Yasal önalım hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde düzenlenmiştir. Buna […]
12 Aralık 2019
MİRASTAN ÇIKARMA

MİRASTAN ÇIKARMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuz belirli sebeplerin varlığı halinde miras bırakan murisin […]
6 Aralık 2019
faturaya itiraz edilmesi

FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Fatura, satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispatlamaya yarayan, satılan […]