Makaleler

 
2 Temmuz 2020
YAPI KAYIT BELGESİ

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE DAVA AÇMA SÜRECİ

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt […]
23 Haziran 2020

01.07.2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

818 sayılı mülga borçlar kanunumuz,11.01.2001 tarihinde 6098 sayılı yasa ile değişmiş ve […]
17 Haziran 2020
İzmir kentsel dönüşüm avukatı

SİTELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

6306 Sayılı kanun ve uygulama yönetmelikleri uyarıca sitelerde kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması […]
21 Nisan 2020

COVİD-19 (CORONAVİRÜS) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİNİN KİRA ÖDEME BORCU

Covid-19 bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olup ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde […]
23 Ocak 2020
şirket avukatı

ORTAKLARIN ŞAHSİ ALACAKLILARI ŞİRKETTEN HAKLARINI ALABİLİR Mİ?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku değişen kanun hükümleri ve Yargıtay içtihatları eşliğinde […]
12 Aralık 2019
YASAL ÖNALIM HAKKI

PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZLARDA YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI

Yasal önalım hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde düzenlenmiştir. Buna […]
12 Aralık 2019
MİRASTAN ÇIKARMA

MİRASTAN ÇIKARMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuz belirli sebeplerin varlığı halinde miras bırakan murisin […]
6 Aralık 2019
faturaya itiraz edilmesi

FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Fatura, satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispatlamaya yarayan, satılan […]
6 Aralık 2019
boşanma davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muza göre boşanma davası iki türlü açılmaktadır. Bunlardan […]
26 Kasım 2019
facebook-whatsapp-delil

FACEBOOK VE WHATSAPP KAYITLARININ BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK KULLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Evlilik birliği içerisinde eşinden şüphelenen kişi, eşinin güven sarsıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını […]
26 Kasım 2019
ortak-velayet

ORTAK VELAYET HAKKINIZIN OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Türk hukuk sistemimizde ortak velayet kurumu yasal olarak düzenlenmiş değildir. Kanunda bu […]
13 Kasım 2019
muris-muvazaasi

MURİS MUVAZAASI KOŞULLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI DURUMUNDA İNCELENMESİ

Miras bırakan murisin, çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması ve ölümünden sonra kimi […]