Distribütörlük ve Franchising


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak franchise ve distribütörlük ilişkileri ve sözleşmelerinin müvekkillerimizin menfaati doğrultusunda hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık ve destek sağlanmaktadır.

Franchise ve distribütörlük sözleşmeleri hukukumuzda sui generis sözleşmeler olarak anılmaktadır. Söz konusu sözleşmelerin ticari yaşamda hak kaybına uğranmaması için marka hakkıyla birlikte korunması, know how un tespit edilerek sözleşmede belirtilmesi, royalty bedelleri, giriş bedelinin tespiti vb. sözleşmenin esaslı unsurlarının distrübütörlük ve franchise sözleşmeleri içerisinde yer edinmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada yerli ve yabancı müvekkillerimizin marka, ürün ya da hizmetlerinin tanınırlığının sağlanması, kendilerine vermiş olduğu hakların kullanılması ve değerlerinin yükseltilmesi amacıyla distrübütörlük ve franchise sözleşmelerin tanzimi, sözleşme öncesi görüşmelerin sağlanması, sözleşmelerin uygulanırlığının denetlenmesi ve feshi konusunda danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmaktayız.