Sıkça Sorulan Sorular

 
1AVUKAT VEKALETNAMESİNİ NASIL ÇIKARABİLİRİM?

Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşme neticesinde avukatınız gerçekleştirilecek işlemin genel ya da özel vekaletname ile çözümlenmesi gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Avukatınızın talebi doğrultusunda vekaletname çıkartmak için gideceğiniz noterde avukatınızın size vereceği vekalet bilgilerini notere iletmeniz yeterli olacaktır.

2İZMİR’DE EN İYİ AVUKAT NASIL BULUNUR?

İzmir’de en iyi avukatın bulunması için oldukça titiz bir araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak İzmir il sınırları içerisinde tek bir en iyi avukatın bulunmasından bahsedilemeyeceği muhakkaktır. Bu nedenle İzmir en iyi avukat araştırması dışında konusunda uzmanlaşmış yenilikçi başarı odaklı avukatlarla çalışma fikrinde olunması sonuca ulaşılması açısından daha verimli olacaktır. Bu kapsamda hukuki probleminizi çözmeye yönelik yardım alacağınız avukatınız ile aranızda güven ilişkisinin kurulmuş olduğuna ve karşılıklı olarak tarafların birbirini anlayabildiğine de dikkat etmek gerekmektedir.

3İSTANBUL’DA EN İYİ AVUKATI NASIL BULURUM?

İstanbul’da en iyi avukatın bulunması için oldukça titiz bir araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak İstanbul il sınırları içerisinde tek bir en iyi avukatın bulunmasından bahsedilemeyeceği muhakkaktır. Bu nedenle İstanbul en iyi avukat araştırması dışında konusunda uzmanlaşmış yenilikçi başarı odaklı avukatlarla çalışma fikrinde olunması sonuca ulaşılması açısından daha verimli olacaktır. Bu kapsamda hukuki probleminizi çözmeye yönelik yardım alacağınız avukatınız ile aranızda güven ilişkisinin kurulmuş olduğuna ve karşılıklı olarak tarafların birbirini anlayabildiğine de dikkat etmek gerekmektedir.

4KONUSUNA GÖRE UZMAN AVUKATI NASIL BULABİLİRİM?

Konusuna göre uzman avukatı bulmak için görüşmeye gittiğinizde avukatın tecrübeleri ve bilgi birikimini öğrenebilir ve danışmanlığından yararlanabilirsiniz. Uzman avukatlık tecrübe ve başarı ile doğru orantılı bir şekilde ilerlemektedir. Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşmede karşılıklı olarak güven ilişkisinin kurulabilmesi için aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyiniz.

5EN İYİ CEZA AVUKATI NASIL BULUNUR?

En iyi ceza avukatının bulunması sübjektif bir kavramdır. Ceza hukuku, özel hukuktan farklı olarak duruşmadaki aktifliğin ve müdahalenin çok önemli olduğu bir alandır. Bu nedenle Sulh Ceza Mahkemesi avukatı, asliye ceza mahkemesi avukatı, ağır ceza mahkemesi avukatı gibi en iyi ceza davası avukatının belirlenmesinde avukatın kişisel özellikleri de önem arz etmektedir. İzmir en iyi ceza avukatının ya da İzmir en iyi ceza avukatlarının tespit edilmesinde avukatın bilgi birikimi ve kişisel özelliklerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Aynı şekilde İstanbul en iyi ceza avukatı ya da İstanbul en iyi ceza avukatlarının tespit edilmesinde de İstanbul adliyelerinde dava avukatlığını tecrübe etmiş ve bilgi birikimine sahip güven duyduğunuz bir avukatla çalışmanızı öneririz.

6EN İYİ BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

İzmir en iyi boşanma avukatı ya da İzmir en iyi boşanma avukatlarının tespit edilmesinde avukatınızın boşanma hukuku alanında tecrübesinin bulunup bulunmadığının sorulması, boşanma davasının delillerine ulaşma ve değerlendirme de bilgi birikiminin yeterli olmasına önem verilmelidir. En iyi boşanma avukatı sizin avukatınızla kuracağınız güven ve özen ilişkisiyle doğru orantılı bir şekilde belirlenecektir. Aynı şekilde İstanbul en iyi boşanma avukatın ya da İstanbul en iyi boşanma avukatlarının tespit edilmesinde de yukarıda belirtilen kıstasları göz önüne almanızı öneririz.

7DAVA NASIL AÇILIR?

Hakkınızı mahkeme önünde savunmak ve kazanabilmek amacıyla konuya uygun ve net bir talep sonucunu içerir dava dilekçenizi delillerinizle birlikte mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Dilekçenizi mahkemeye sunarken kanunun aradığı koşullara uygun olarak dilekçenin düzenlenmiş olmasını ve mahkemenin belirlediği harç ve masrafların da yatırılmasını gerektiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda herhangi bir hak kaybına uğranmaması amacıyla alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

8DAVA DİLEKÇESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dava açılırken mahkemeye verilecek olan dava dilekçesinde özel hukuka ilişkin bir dava açılacaksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde belirtilen unsurların yer alması gerekmektedir. Bunlar mahkemenin adı, davacı ile davalının adı soyadı adresi, davacının TC kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcileri veya vekilinin bilgileri dava konusu ve varsa dava konusunun değeri, davacının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispatlanacağı, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu ve davacının ya da varsa kanuni temsilcisi veya vekilinin imzasının tamamlanarak dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanarak davanın hazırlanması hukuki bir konu olması nedeniyle alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

9HAKKIMDA DAVA AÇILDIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut vatandaş- Uyap sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

10MAHKEMEYE YATIRDIĞIM HARÇ VE MASRAFLARI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Dava sonuçlandıktan sonra, mahkeme kararı neticesindeki haklılık durumunuza göre dava açılırken yatırmış olduğunuz harç ve masrafların paylaşımı yapılmaktadır. Davanızın tam kabulü halinde yatırmış olduğunuz mahkeme masraflarının tamamını karşı taraftan talep etme hakkınız bulunmaktadır.

11TANIKLIK ÜCRETİ NEDİR?

Tanıklık ücreti yargılamada tanıklık yapan kişilere, mahkemede tanıklık yapması nedeniyle kaybetmiş olduğu zamanla orantılı olarak o sene için belirlenen tarifedeki bedel üzerinden tanıklık ücreti ödenmektedir. Tanıklık ücretini isteyip istemediğiniz konusunda yargılamayı gören mahkemeye talepte bulunmanız ve akabinde mahkeme kalemine ibraz edeceğiniz nüfus cüzdanınız neticesinde tahsil etmeniz gerekmektedir.

12MAHKEMEDE TANIKLIK YAPMAYA GİTMEZSEM NE OLUR?

Tanık olarak çağrıldığınız mahkemenin ilk duruşmasına gitmediğiniz takdirde mahkeme tarafından hakkınızda zorla getirme kararı çıkartılabilir. Bu takdirde kolluk kuvvetleri tarafından bir sonraki duruşmaya katılımınız sağlanacaktır.

13KİRACIMI NASIL TAHLİYE EDEBİLİRİM?

Kiranın tahliye edilmesini ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan tahliye sebeplerinin varlığı aranmalıdır. Kiracının tahliyesi ancak kanundaki sebeplerden birinin varlığı halinde söz konusu olabilmektedir. Sebep olmaksızın kiracının mahkeme kanalı ile tahliye edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda kiracınız kirasını ödemiyorsa ya da kiralananın kullanımı konusunda sorun var ise, konut ya da ş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın boşaltılması gerekiyorsa ve 6098 sayılı kanunda yer alan diğer sebeplerin varlığı halinde kiracının tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Ancak kanun kiracının tahliye edilmesinde mahkeme öncesi ve mahkeme sürecinde sıkı kuralları uyguladığı ve aradığı için tahliye konusunda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

14KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ HALİNDE HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİRİM?

Kira borcunun bir kira dönemi içerisinde ödenmemiş olması halinde kiracının temerrüdü oluşmaktadır ve temerrüde düşen kiracıya kirasını ödemesi aksi takdirde tahliye edileceğine ilişkin ihtar gönderilmektedir. İhtarın 6098 sayılı kanunun aradığı koşulları taşıması ve kanunda belirtilen hak düşürücü sürenin belirtilmiş olması zaruridir. Kiracıya verilen bu süre içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya verenin dava açarak kiracısını tahliye ettirmesi mümkündür. Kiracının bu süre içerisinde kirasını ödemesi halinde ise kiraya veren bir dönem içerisinde iki kez kira bedelinin ödenmesinde gecikmeye düşülmesini konu olan iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının koşullarının oluşmasını beklemelidir. Bu koşulların oluşmasını müteakip iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasını açarak diğer koşulların da oluşması halinde kiracısını tahliye ettirebilecektir. İlgili konuda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

15BOŞANMA DAVASI SIRASINDA VE SONRASINDA HÜKMEDİLECEK NAFAKA YALNIZCA KADINA TANINAN BİR HAK MIDIR?

Nafaka 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince boşanma davasının görüldüğü sırada muhtaç duruma düşen ve boşanma davasının sonrasında da ihtiyaç durumu devam eden tarafa hakim belli bir miktar nafakanın ödenmesine karar verebilmektedir. Bu noktada nafaka talep edenin ya da nafakayı ödeyecek kişinin kadın ya da erkek olması önem arz etmemektedir.

16İSTEDİĞİM KİŞİYE MİRASIMIN TAMAMINI BIRAKABİLİR MİYİM?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu bu noktada aile bağlarını üstün tutmuş ve saklı paylı mirasçıların saklı payları haricinde murisin terekesi üzerinde tasarruf edebilmesine imkan sağlamıştır. Bu nedenle saklı paylı miracılar saklı paylarını aldıktan sonra kalan miras payı üzerinde murisin dilediği gibi tasarruf hakkı bulunmaktadır. Saklı paylı mirasçılar 4721 sayılı kanunda sayılmış olan eş, altsoy (çocuklar) ile anne ve babadır. Saklı paylı mirasçılarında kendi içerisinde hak sıralaması bulunmakta olup, mirastan kaynaklı hakkınızı alamadığınız düşünüyorsanız herhangi bir hak ve süre kaybına uğramamak için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

17HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) NEDİR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ceza mahkemelerindeki yargılama sonucunda yetişkinler için 2 yıl veya daha az, suça sürüklenen çocuklar için de 3 yıl ve daha az süreli hapis cezası ya da adli para cezası alınması halinde sanığın kabul etmesi halinde mahkemenin kurmuş olduğu hükümdür. Sanık hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kabul etmezse mahkeme tarafından bu karar verilmemektedir. Sanığın hükmün açıklanmasını kabul etmesi halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde sanık kasten yeni bir suç işlemediği takdirde ilgili suçtan olayı almış olduğu HAGB cezası sicilinde görünmeyecektir. Bu süreç içerisinde ise sanık hakkında verilen HAGB kararı, özel olarak tutulan HAGB sicilinde bulunacaktır. Sanık 5 yıl içerisinde kasen yeni bir suç işlediği takdirde ise hem yeni işlediği suçtan dolayı ceza alacak hem de önceki HAGB’si açılarak cezaya dönüştürülecektir.

18İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR?

İcra takibinin konusuna göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun aradığı koşullara uygun olarak hazırlanacak takip talebi ile icra dairlerine gidilerek icra takibi başlatılmaktadır. Akabinde icra dairesi tarafından hazırlanan ödeme emrinin borçluya gönderilmesi, gönderi takibinin yapılması ve icra sürecinin takip edilmesi zaruridir. Ancak icra takibinin başlatılması ve devamındaki süreç için titiz bir araştırma ve incelemenin yapılması gerektiği için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

19İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ETMEZSEM NE OLUR?

Usulüne uygun bir şekilde başlatılmış olan icra takibine süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşir ve aleyhinize haciz işlemleri başlatılabilir. Bazı durumlarda tebligat kişi evde olmadığı için muhtara da bırakılabilmektedir. Bu durumda muhtara tebligatın diğer koşulların varlığı halinde geçerli olduğunu ve kişinin muhtardan tebligatı aldığı tarihin değil, posta görevlisinin evrakı muhtara bıraktığı tarihin tebliğ tarihi olduğunun bilinmesi zaruri önem arz etmektedir. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için ödeme emri ya da icra emrini tebliğ alır almaz alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

20AVUKATLIK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Avukatlık ücreti, dava konusu doğrultusunda belirlenmektedir. Bu noktada 1136 sayılı Avukatlık Sözleşmesi hükümleri ile her sene ücretleri revize edilen avukatlık asgari ücret tarifesine ve İzmir barosu ile İstanbul barosu tarafından düzenlenen tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti belirlenmektedir.

21AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ NE İÇİN YAPILIR?

Avukatlık ücret sözleşmesi, avukatınızla anlaşmış olduğunuz dava konusu işin yapımı ve ücretinin yazılı bir metne aktarılması ve iki tarafın da hakkının korunması amacıyla önem arz etmektedir. Bu nedenle hukuki yardımından faydalanacağınız avukatınızla ilgili davanız nezdinde avukatlık ücret sözleşmesini akdetmenizin yararınıza olacağını düşünmekteyiz.

22SENEDİMİ İCRAYA NASIL KOYABİLİRİM?

İcra hukuku oldukça geniş uygulama alanına sahip bir hukuk dalıdır. Senet söz konusu olduğunda ise daha da önemli bir işlevi söz konusu olmaktadır. Nitekim senedin icraya koyulması ilamsız icra takibi ya da mahkeme kararının icraya koyulması olan ilamlı icra takibinden çok daha farklı bir prosedüre tabidir. Öncelikle senedin senet vasfına haiz olup olmadığı incelenmeli, senet vasfına haiz olması halinde kambiyo senedine özgü icra takibi ile icra işlemlerine başlanmalı ve süreç devam ettirilmelidir. Bu noktada alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

parallax background

Sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçin!