Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul araştırması dahil olmak üzere alım süresinden satım sürecine değin her türlü aşamada müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Bu kapsamda,

İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi,

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi,

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi

Kentsel Dönüşüm Projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Tapu iptal ve tescil davaları,

Sınırlı ayni haklardan kaynaklanan davalar,

Haksız işgal sebebiyle ecrimisil talepli davalar,

Kiracılık ilişkisinden kaynaklanan her türlü davalar (Kira bedelinin tespiti, kira bedelinin artırımı, temerrüt nedeniyle tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeniden inşa nedeniyle tahliye, süre aşımı nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye olmak üzere 6098 sayılı kanun kapsamındaki tahliye davaları)

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ev takip edilmesi,

Gayrimenkul ipoteği ve fekki davaları

Konut. Yapı kooperatiflerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

Kat malikleri kanunu çerçevesinde site ya da apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve bu kanun kapsamında çıkan ihtilafların dava ya da alternatif çözümlerle sonuçlandırılması çerçevesindeki tüm gayrimenkul hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.