İdare ve Vergi Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak idari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak, iptal davaları, tam yargı davaları, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak itirazlar, kamulaştırma davaları, imar davaları, kamu ihalelerinde temsil ile ihale takibi, ödeme emrinin iptali vb. idare ve vergi hukukunun kapsamına giren konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.