İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirket iç yönergelerinin ve pozisyonlarının oluşturulması, işçi, işveren vekili ve işverenin görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik mevzuatına uyum konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümü ve ilgili süreçlerin yürütülmesi başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik hukukunda hukuki destek verilmektedir.

 

Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin taraf oldukları ya da olacakları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı hizmet tespit davası, rücü davaları başta olmak üzere her türlü dava ve takiplerde temsili de sağlanmaktadır.