Miras Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak miras hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetini vermekteyiz. Miras hukuku ile ilgili başlıca hizmet verdiğimiz konular aşağıda belirtilmiştir.

Vasiyetnamenin düzenlenmesi,

Vasiyetnamenin iptali,

Veraset ilamı alınması,

Miras red işlemlerinin yapılması,

Mirasın reddi davasının açılması,

Tenkis davası açılması,

Muris muvazaası davalarının açılması,

Tereke tespitinin gerçekleştirilmesi,

Mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi,

Miras taksim sözleşmeleri ve davalarının takip edilmesi,

Ölüme bağlı tasarrufun iptali davalarının açılması şeklindedir.