Tüketici Hukuku


Akkaya Algur Hukuk Bürosu olarak tüketici hukuki ile ilgili her türlü konuda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda;

Tüketici ile satış sağlayan kişi arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,

Tüketici haklarının mevzuata uygun bir şekilde sağlanması,

Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tüketicinin tamir, iade, tazminat ve benzeri diğer tüm haklarının kazanılması şeklinde danışmanlık ve temsil hizmetleri,

Tip sözleşmeler, genel işlem koşulu niteliğindeki sözleşmeler vb. durumlarda tüketicinin hakları ve korunması,

Abonelik sistemleri, garanti belgeleri, ayıplı iş ve hizmetlerin tanzimi vb. tüketici hukukunun görev alanına giren tüm konularda dava ve danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz.