MURİS MUVAZAASI KOŞULLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI DURUMUNDA İNCELENMESİ