FRANCHİSE SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR